Балхаш

г. Балхаш, ул.Ленина, д.41, тел.: 8 705 735 70 79

г. Балхаш, ул.Караменди би, д.4, тел.: 8 705 735 70 68

г. Балхаш, мкр.Сатпаева, д.15 (маг."ФУДМАРТ"), тел.: 8 705 735 70 65

г. Балхаш, мкр-2, д.5 (маг."Нур"), тел.: 8 705 735 70 12

г. Балхаш, ул.Шашубая, д.3а, тел.: 8 705 735 70 33

г. Балхаш, ул.Уалиханова, д.1 (маг."Идрыс"), тел.: 8 771 006 88 21

г. Балхаш, ул.Ленина, д.8  (маг."Минимал"), тел.: 8 705 759 39 32